iisbaan "de Bleense"


Nijs fan de iisbaanNadat er vorige jaar nog een laatste oproep van het bestuur van ijsbaan ‘De Bleense’ in de Koekoek verscheen dat er nieuwe bestuursleden nodig waren voor het voortbestaan van de ijsbaan “rûn it stoarm” met de aanmeldingen. Het zou toch zonde zijn als we in Sumar geen ijsbaan meer zouden hebben. Door alle aanmeldingen is er weer een voltallig bestuur gevormd en hebben we een aantal vrijwilligers bereid gevonden te helpen als “kening winter” zich aankondigt.

In het bestuur hebben plaatsgenomen:
Voorzitter: Marten Bijlsma, Dr Prinswei 9
Penningmeester: Gepke van der Galiën, De Swannepolle 14
Secretaris: Baukje Huizing, De Finne 19
Anja Bastiaannet, De Finne 13
Als vrijwilligers hebben zich aangemeld:
Oetze Bloemhof, Ype Tiekstra en Sido Wiersma voor overdracht bestuurszaken,
Christina Amsterdam, Bertus Tichelaar, Melle Polet, Trienke Lammertsma, Johan Koster, Wouter de Vlugt, Johanna Douwes en Jelle Batema.
Met al deze aanmeldingen kan ijsbaan ‘De Bleense’ blijven bestaan in Sumar en daar zijn we erg blij mee!

De contributie
Binnenkort zal de contributie weer worden geïncasseerd of bij u worden opgehaald. De hoogte van de contributie is al jaren ongewijzigd. Door de stijgende kosten hebben we moeten besluiten de contributie met € 2,50 te verhogen. Hiermee komt de contributie voor enkele leden op € 7,50 en voor gezinnen met kinderkaarten op € 10,00. De verhoging van de contributie wordt bij de eerst volgende incasso doorgevoerd. Het bestuur hoopt voor komende winter op veel ijsplezier op ‘De Bleense’.