Foto's fan febrewaris 2013.


Februari 2012 Februari 2012_102 Februari 2012_103 Februari 2012_104 Februari 2012_105 Februari 2012_106 Februari 2012_107 Februari 2012_108 Februari 2012_109 Februari 2012_110

Nijs


Winter 2024.maart. '24'

Wy geane wer rjochting de maitiid en is it wetter al wêr fan de baan, spitich dat wy ferline winter net reedride koene op us iisbaan. Wy hawwe krekt wat te min froast hân om de iisbaan mei fertrouwen iepen te stellen foar reedriders.

Iepeningstiden ijsbaan.

De iisbaan is op dit stuit ticht.


mo ti wo to fr:
14:00u tot 17:30u
19:00u tot 21:00u

saterdei:
10:00u tot 12:00u
13:00u tot 17:30u
19:00u tot 21:30u

snein:
14:00u tot 17:00u
19:00u tot 21:00u


It opgean fan it iisbaanterrein is altyd foar eigen risiko!!!!

  • Facebook
  • Twitter